Aktualności


09 MAJ 2017

Pracownicy przygraniczni w Niemczech: Wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy – co teraz?

Nawet jeżeli bezpieczeństwo pracy w zakładach z reguły traktowane jest poważnie, to w 2015 r. w Saksonii miało miejsce prawie 59.000 wypadków przy pracy oraz do/z pracy podlegających zgłoszeniu. Wypadki przy pracy mogą zdarzyć się we wszystkich zawodach. W pracy przy maszynach, na [...]
przeczytać ten artykuł

27 MAR 2017

Związki zawodowe publikują informacje dla pracowników przygranicznych z Polski i Czech

Związki zawodowe na Trójstyku Dolny Śląsk-Saksonia-północne Czechy opublikowały aktualne informacje na temat prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w języku polskim, niemieckim i czeskim. Broszury te informują Krótko i Konkretnie o B jak branżowe płace minimalne, poprzez O jak [...]
przeczytać ten artykuł

21 MAR 2017

Konferencja związkowa pracowników poczty i DHL we Wrocławiu

Konferencja związkowa pracowników poczty i DHL we Wrocławiu W dniach 15/16.03.2017 we Wrocławiu na wymianę informacji spotkało się 30 pracowników poczty i DHL z Dolnego Śląska i Saksonii. To robocze spotkanie zorganizowane zostało przez DGB Saksonia, ver.di Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia, NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Fundację im. [...]
przeczytać ten artykuł

18 STY 2017

Krótko+Konkretnie: Informacja o radach zakładowych w Niemczech

Pracując w Niemczech stale mogą pojawiać się pytania i problemy. Na przykład w związku z przysługującym wynagrodzeniem, czasem pracy, wymiarem urlopu, podziałem na zmiany, bezpieczeństwem i higieną pracy czy w przypadku zwolnienia.

W Niemczech w przeciwieństwie do Polski i Czech [...]
przeczytać ten artykuł

28 PAŹ 2016

Informacje dla pracowników przygranicznych na pograniczu Polska-Czechy-Niemcy 2016

Informacje dla pracowników przygranicznych na pograniczu Polska-Czechy-Niemcy 2016 W ostatnich latach i miesiącach wśród poszukujących pracy wzrosło zainteresowanie dojeżdżaniem do pracy na pograniczu Polski, Niemiec i Czech.

Przy podejmowaniu pracy w sąsiednim kraju powstaje wiele pytań. Na temat wysokości wynagrodzenia, aktualnych płac minimalnych, kształtu [...]
przeczytać ten artykuł

03 CZE 2016

Wspólna konferencja MRZ Łaba-Nysa

Wspólna konferencja MRZ Łaba-Nysa W dniu 21.05.2016 w Ústí nad Łabą (Czechy) odbyła się wspólna konferencja MRZ Łaba-Nysa. Jest ona najwyższym gremium Międzyregionalnej Rady Związkowej i składa się z delegatów z Saksonii, północnych Czech i Dolnego Śląska. Ponad to przybyli liczni goście z wszystkich trzech [...]
przeczytać ten artykuł

19 GRU 2014

PŁACA MINIMALNA w Niemczech. Informacje dla pracowników z Polski.

PŁACA MINIMALNA w Niemczech. Informacje dla pracowników z Polski. Od dnia 1 stycznia 2015 r. w Niemczech obowiązuje ustawowa płaca minimalna w wysokości 8,50 euro za godzinę.

Aby pracownicy z Polski i Czech byli poinformowani o swoich prawach, DGB Region Saksonia w ramach EURES-TriRegio wydała broszurę w języki polskim, niemieckim i czeskim. [...]
przeczytać ten artykuł

17 GRU 2014

Amazon: Wsparcie strajku w Lipsku przez NSZZ „Solidarność“

Amazon: Wsparcie strajku w Lipsku przez NSZZ „Solidarność“ W dniu 17.12.2014 do Lipska przyjechało 40 koleżanek i kolegów z NSZZ „Solidarność“, by wesprzeć strajkujących z Amazona. Przemawiający wezwali firmę Amazon do przestrzegania praw pracowniczych i związkowych oraz do podpisania w końcu układu zbiorowego pracy. Poza tym [...]
przeczytać ten artykuł

27 PAŹ 2014

Aktualne sprawy pracowników transgranicznych z Polski i Czech w Saksonii

Aktualne sprawy pracowników transgranicznych z Polski i Czech w Saksonii Około 30 uczestników ze związków zawodowych, Działu ds. Ochrony Prawnej DGB, służb zatrudnienia oraz placówek doradczych dla mobilnych pracowników dyskutowało w dniach 23/24.10.2014 w Dreźnie nad aktualnymi sprawami i problemami pracowników transgranicznych z Polski i Czech. W [...]
przeczytać ten artykuł

03 GRU 2013

Transgraniczna walka o układy zbiorowe w Amazonie

Transgraniczna walka o układy zbiorowe w Amazonie W środku trwającego konfliktu między związkiem zawodowym ver.di a amerykańską firmą wysyłkową Amazon wybucha wiadomość, że Amazon chce wybudować w Polsce trzy, a w Czechach dwa nowe centra dystrybucyjne.

Jeszcze zanim rozpoczęła się konkretna faza rekrutacji, DGB i ver.di [...]
przeczytać ten artykuł

15 SIE 2013

Płace minimalne w Niemczech

W Niemczech nie ma ogólnokrajowej ustawowej płacy minimalnej. Są jednak stawki minimalne z układów zbiorowych pracy. Te stawki minimalne w układach zbiorowych pracy różnią się między sobą w zależności od branż i regionów.

Jeżeli jesteś delegowany do Niemiec, decydujące [...]
przeczytać ten artykuł

05 CZE 2013

List otwarty: Uczciwe kształtowanie mobilności pracowników

List otwarty: Uczciwe kształtowanie mobilności pracowników List otwarty w sprawie propozycji dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług KOM (2012)131

Obecnie w Parlamencie Europejskim trwają negocjacje tzw. dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej [...]
przeczytać ten artykuł

08 MAR 2013

Prawomocny wyrok przeciwko drukarni BDN Wydawnictwa Bauer w specjalnej strefie ekonomicznej w Wykrotach!

Prawomocny wyrok przeciwko drukarni BDN Wydawnictwa Bauer w specjalnej strefie ekonomicznej w Wykrotach! W dniu 17 października 2011 r. Solidarność przy wsparciu DGB Saksonia i ver.di Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia demonstrowała na rzecz przestrzegania praw pracowniczych i związkowych. W protestach przed bramą zakładu w specjalnej strefie ekonomicznej w Wykrotach wzięło udział [...]
przeczytać ten artykuł

26 LUT 2013

Europejska inicjatywa obywatelska: Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!

Europejska inicjatywa obywatelska: Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem! Zebrano już ponad 1 mln podpisów! To jasny sygnał. Ale zbieramy dalej: do września 2013 r. ma ich być 2 mln.

Zwracamy się do Komisji Europejskiej o zaproponowanie aktów prawnych, implementujących prawo człowieka do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, zgodnie z wytycznymi [...]
przeczytać ten artykuł

31 STY 2013

Do Saksonii jako pokojówka – o czym powinnyście wiedzieć!

Do Saksonii jako pokojówka – o czym powinnyście wiedzieć! Zdarza się coraz więcej przypadków oszukiwania pokojówek z Polski i Czech przy wypłacie ich zasłużonego wynagrodzenia. Narusza się przy tym obowiązujące prawo.

Wykonujesz ciężką i dobrą pracę – uważaj, żeby nie wpaść w pułapkę! [...]
przeczytać ten artykuł

15 STY 2013

Dokumentacja: "Od umowy śmieciowej do biedy na starość? Sytuacja kobiet na rynku pracy na pograniczu Polska-Niemcy-Czechy"

Dokumentacja: W dniu 15.11.2012 Międzyregionalne Rady Związkowe Łaba-Nysa oraz Viadrina przeprowadziły w Görlitz konferencję pod tytułem "Od umowy śmieciowej do biedy na starość? Sytuacja kobiet na rynku pracy na pograniczu Polska-Niemcy-Czechy". Na stronach internetowych MRZ Łaba-Nysa i MRZZ [...]
przeczytać ten artykuł

12 LIS 2012

Deklaracja z okazji Dnia Działania i Solidarności: Na rzecz europejskiego paktu socjalnego

Deklaracja z okazji Dnia Działania i Solidarności: Na rzecz europejskiego paktu socjalnego Zwiększa się rozłam w Europie. Perspektywy ekonomiczne i społeczne ludności pogarsza jednostronna polityka oszczędności. Kryzys prowadzi do niedopuszczalnych obciążeń dla pracowników. To oni przejmują ciężar kryzysu, którego nie spowodowali. Skutkuje to utratą miejsc pracy – [...]
przeczytać ten artykuł

01 PAŹ 2012

Solidarność i DGB Saksonia otwierają wspólne Centrum Współpracy

Solidarność i DGB Saksonia otwierają wspólne Centrum Współpracy W dniu 28.09.2012 NSZZ „Solidarność“ Region Jeleniogórski i DGB Saksonia dokonali otwarcia wspólnego Centrum Współpracy w sercu Bolesławca. W otwarciu wzięło udział około 50 gości ze związków zawodowych, rad zakładowych i rad pracowników, polityki i administracji. [...]
przeczytać ten artykuł

21 CZE 2012

Parlament Europejski: Nowy program UE na rzecz „Społecznego postępu, innowacji i zatrudnienia“

Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego w dniu 21.06.2012 przyjęła sprawozdanie Jutty Steinruck na temat Programu na rzecz Przemian i Innowacji Społecznych. Wynegocjowane przez sprawozdawcę propozycje kompromisu oraz kilka propozycji poprawek przyjęto wyraźną [...]
przeczytać ten artykuł

01 CZE 2012

Zagrożona przyszłość partnerstw transgranicznych EURES w perspektywie 2014 - 2020

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa w dniu 1.06.2012 wystosowała list otwarty do członków Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i EURES-TriRegio „Przyszłość partnerstw transgranicznych EURES w perspektywie 2014 – 2020”.

W komisjach Parlamentu [...]
przeczytać ten artykuł

06 MAR 2012

Informacje dla pracowników transgranicznych 2011/2012

Informacje dla pracowników transgranicznych 2011/2012 Zainteresowanie poszukujących pracy dojeżdżaniem do pracy na pograniczu Polski, Niemiec i Czech wzrosło od czasu zapewnienia całkowitej swobody przepływu pracowników w dniu 1 maja 2011 r.

Przy podejmowaniu pracy w sąsiednim kraju powstaje wiele pytań. Na temat wysokości [...]
przeczytać ten artykuł

05 MAR 2012

Osiem dobrych powodów zapisania się do związku

Osiem dobrych powodów zapisania się do związku Dla mobilnych pracowników ochrona ze strony związków zawodowych w kwestiach prawa pracy i praw socjalnych jest szczególnie ważna. Bez związku zawodowego mobilni pracownicy ze względu na problemy językowe, brak wiedzy o prawach i obowiązkach, obowiązujących standardach pracy i [...]
przeczytać ten artykuł

29 LUT 2012

European Union Action Day

European Union Action Day Evropská odborová konfederace (EOK) a její členské organizace pořádají Evropský akční den 29. února 2012, před jednáním Evropské rady, tedy nejvyšších představitelů zemí EU, 1. - 2. března 2012. Kromě protestního shromáždění v Bruselu hlavní akce odborů [...]
przeczytać ten artykuł

27 LUT 2012

INFORMACJA: Centrum Współpracy

INFORMACJA: Centrum Współpracy Centrum Współpracy związków zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność wraz partnerem Niemieckim DGB Saksonia kilka tygodni temu rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Centrum Współpracy związków zawodowych Dolnego Śląska i [...]
przeczytać ten artykuł

20 GRU 2011

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego startu w Nowy Rok

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego startu w Nowy Rok Dziękujemy naszym Partnerom za udaną współpracę w 2011 roku i życzymy WSZYSTKIEGO DOBREGO w 2012 roku.
przeczytać ten artykuł

08 GRU 2011

Werkverträge und illegale Arbeitnehmerüberlassung

Werkverträge und illegale Arbeitnehmerüberlassung Immer mehr Beschäftigte werden in prekäre Beschäftigungsformen wie Leiharbeit oder Werkverträge gedrängt. Die Stammbelegschaften schrumpfen, die anderen Beschäftigungsgruppen nehmen zu. In einem Betrieb oder auf einem Betriebsgelände arbeiten unterschiedliche Beschäftigtengruppen zu [...]
przeczytać ten artykuł

27 PAŹ 2011

Wywalczono organizację związkową w polskiej drukarni BDN - Uzgodniono regularną wymianę informacji w sprawie rokowań zbiorowych

Wywalczono organizację związkową w polskiej drukarni BDN - Uzgodniono regularną wymianę informacji w sprawie rokowań zbiorowych W trakcie „Warsztatów na temat układów zbiorowych pracy w Görlitz“, w których uczestniczyli przedstawiciele DGB, czeskiego ČMKOS i polskiej „Solidarności“, usłyszeliśmy oficjalnie: Po protestach i negocjacjach polskim związkowcom udało się utworzyć zakładową organizację [...]
przeczytać ten artykuł

05 PAŹ 2011

Dobra Praca w branży transportowej - Wspólnie poruszymy więcej!

Dobra Praca w branży transportowej - Wspólnie poruszymy więcej! Tydzień Akcji 2011 „Bezpiecznie w trasie!“

Związek zawodowy ver.di wspólnie z ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców), UNI Post & Logistics (Union Network International) również w tym roku wzywają do Tygodnia Akcji od 26 września do 7 października 2011 r. Na [...]
przeczytać ten artykuł

20 WRZ 2011

50.000 ludzi wyszło we Wrocławiu na ulice za prospołeczną Europę

50.000 ludzi wyszło we Wrocławiu na ulice za prospołeczną Europę Około 50.000 związkowców z całej Europy uczestniczyło w sobotę w demonstracji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych we Wrocławiu. Wśród nich kilkaset koleżanek i kolegów z Saksonii oraz kilka tysięcy koleżanek i kolegów z polsko-niemiecko-czeskiego pogranicza [...]
przeczytać ten artykuł

29 LIP 2011

Stellenausschreibung der IG BAU: GewerkschaftssekretärIn mit slawischen Sprachkenntnissen

Stellenausschreibung der IG BAU: GewerkschaftssekretärIn mit slawischen Sprachkenntnissen Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt sucht eine/n Gewerkschaftssekretär/in in Ausbildung. Die IG BAU ist eine Organisation zur Vertretung der wirtschaftlichen, sozialen, beruflichen und kulturellen Interessen ihrer Mitglieder auf nationaler sowie internationaler Ebene. Die Mitglieder [...]
przeczytać ten artykuł

27 LIP 2011

www.crossborderworkers.eu - Informacja dla młodych pracowników migracyjnych na obszarze przygranicznym

www.crossborderworkers.eu - Informacja dla młodych pracowników migracyjnych na obszarze przygranicznym Na portalu pracowników prowadzonym przez MRZ Łaba-Nysa Młodzieży znajdziesz tu informacje o tym, jak jako młody człowiek możesz uczyć się, pracować i żyć w różnych krajach w regionie przygranicznym. Dla każdego kraju znajdziesz w swoim języku regulacje, ustawy i wskazówki o [...]
przeczytać ten artykuł

07 LIP 2011

Wspólna deklaracja "Europa musi stać się bardziej socjalna!"

Wspólna deklaracja Forum informacyjne | Darujemy sobie socjalną Europę? Polityka cięć i jej następstwa w Czechach, Polsce i w Niemczech

Polityka cięć w krajach Unii Europejskiej prowadzi do tego, że to nie winowajcy kryzysu, lecz społeczeństwo, a w szczególności socjalnie słabi mają [...]
przeczytać ten artykuł

30 CZE 2011

Wasza polityka – nasza bieda! Deklaracja solidarności regionów DGB Berlin-Brandenburgia i Saksonia

Z troską obserwujemy, że polski rząd ignoruje problemy ludzi a swą neoliberalną polityką gospodarczą przyczynia się do dalszego pogarszania się warunków pracy i życia.

Dla związków zawodowych w Europie nie do przyjęcia jest, by to społeczeństwo, a szczególnie pracownicy, [...]
przeczytać ten artykuł

23 CZE 2011

RROS ČMKOS Ústeckého kraje - VOLBY

RROS ČMKOS Ústeckého kraje - VOLBY Dne 20.6.2011 proběhlo zasedání RROS ČMKOS ÚK v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Volba předsedy :
Předsedou byl zvolen pan Jiří Cingr (OS PHGN) 91,56%

Volba místopředsedů : RROS rozhodla o počtu 2 místopředsedů

místopředsedou byl zvolen pan [...]
przeczytać ten artykuł

20 CZE 2011

Dumping socjaly chińskich przedsiębiorstw w Polsce. Każdy traci!

W chwili obecnej Polska przygotowuje się do mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie. W celu zapewnienia szybkich połączeń między niektórymi miastami, Polska musi zbudować nowe drogi. W przetargu publicznym na budowę odcinka autostrady [...]
przeczytać ten artykuł

16 CZE 2011

Streik gegen unsoziale Reformen in Tschechien

Streik gegen unsoziale Reformen in Tschechien Seit Mitternacht stehen in Tschechien die Züge, Busse, Straßenbahnen und die Metro in Prag still. Für 24 Stunden haben die Verkehrsgewerkschaften, die Böhmisch-Mährische Konföderation der Gewerkschaften ČMKOS und die ASO zum Streik aufgerufen.

„Die hohe Zahl der Teilnehmer zeigt, [...]
przeczytać ten artykuł

21 MAJ 2011

Demonstrace proti zákeřným reformám 21. května 2011

Demonstrace proti zákeřným reformám 21. května 2011 Demonstrace Václavák proti zákeřným reformám 21. května 2011 sobota 21. května 2011 od 13 hodin. http://www.cmkos.cz/otevrete-oci/3019-3/demonstrace-proti-zakernym-reformam-21-kvetna-2011 [...]
przeczytać ten artykuł

01 MAJ 2011

EURES-TriRegio

EURES-TriRegio EURES-TriRegio jest partnerstwem transgranicznym służb zatrudnienia, związków zawodowych i federacji pracodawców. Jego celem jest rozwój wspólnego rynku pracy z zachowaniem istniejących standardów pracy i standardów socjalnych danego kraju. Pod www.eures-triregio.eu [...]
przeczytać ten artykuł