Aktualności dla hasła: MRZ


09 MAJ 2017

Pracownicy przygraniczni w Niemczech: Wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy – co teraz?

Nawet jeżeli bezpieczeństwo pracy w zakładach z reguły traktowane jest poważnie, to w 2015 r. w Saksonii miało miejsce prawie 59.000 wypadków przy pracy oraz do/z pracy podlegających zgłoszeniu. Wypadki przy pracy mogą zdarzyć się we wszystkich zawodach. W pracy przy maszynach, na [...]
przeczytać ten artykuł

27 MAR 2017

Związki zawodowe publikują informacje dla pracowników przygranicznych z Polski i Czech

Związki zawodowe na Trójstyku Dolny Śląsk-Saksonia-północne Czechy opublikowały aktualne informacje na temat prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w języku polskim, niemieckim i czeskim. Broszury te informują Krótko i Konkretnie o B jak branżowe płace minimalne, poprzez O jak [...]
przeczytać ten artykuł

21 MAR 2017

Konferencja związkowa pracowników poczty i DHL we Wrocławiu

Konferencja związkowa pracowników poczty i DHL we Wrocławiu W dniach 15/16.03.2017 we Wrocławiu na wymianę informacji spotkało się 30 pracowników poczty i DHL z Dolnego Śląska i Saksonii. To robocze spotkanie zorganizowane zostało przez DGB Saksonia, ver.di Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia, NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Fundację im. [...]
przeczytać ten artykuł

18 STY 2017

Krótko+Konkretnie: Informacja o radach zakładowych w Niemczech

Pracując w Niemczech stale mogą pojawiać się pytania i problemy. Na przykład w związku z przysługującym wynagrodzeniem, czasem pracy, wymiarem urlopu, podziałem na zmiany, bezpieczeństwem i higieną pracy czy w przypadku zwolnienia.

W Niemczech w przeciwieństwie do Polski i Czech [...]
przeczytać ten artykuł

03 CZE 2016

Wspólna konferencja MRZ Łaba-Nysa

Wspólna konferencja MRZ Łaba-Nysa W dniu 21.05.2016 w Ústí nad Łabą (Czechy) odbyła się wspólna konferencja MRZ Łaba-Nysa. Jest ona najwyższym gremium Międzyregionalnej Rady Związkowej i składa się z delegatów z Saksonii, północnych Czech i Dolnego Śląska. Ponad to przybyli liczni goście z wszystkich trzech [...]
przeczytać ten artykuł

17 GRU 2014

Amazon: Wsparcie strajku w Lipsku przez NSZZ „Solidarność“

Amazon: Wsparcie strajku w Lipsku przez NSZZ „Solidarność“ W dniu 17.12.2014 do Lipska przyjechało 40 koleżanek i kolegów z NSZZ „Solidarność“, by wesprzeć strajkujących z Amazona. Przemawiający wezwali firmę Amazon do przestrzegania praw pracowniczych i związkowych oraz do podpisania w końcu układu zbiorowego pracy. Poza tym [...]
przeczytać ten artykuł

03 GRU 2013

Transgraniczna walka o układy zbiorowe w Amazonie

Transgraniczna walka o układy zbiorowe w Amazonie W środku trwającego konfliktu między związkiem zawodowym ver.di a amerykańską firmą wysyłkową Amazon wybucha wiadomość, że Amazon chce wybudować w Polsce trzy, a w Czechach dwa nowe centra dystrybucyjne.

Jeszcze zanim rozpoczęła się konkretna faza rekrutacji, DGB i ver.di [...]
przeczytać ten artykuł

05 CZE 2013

List otwarty: Uczciwe kształtowanie mobilności pracowników

List otwarty: Uczciwe kształtowanie mobilności pracowników List otwarty w sprawie propozycji dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług KOM (2012)131

Obecnie w Parlamencie Europejskim trwają negocjacje tzw. dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej [...]
przeczytać ten artykuł

26 LUT 2013

Europejska inicjatywa obywatelska: Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!

Europejska inicjatywa obywatelska: Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem! Zebrano już ponad 1 mln podpisów! To jasny sygnał. Ale zbieramy dalej: do września 2013 r. ma ich być 2 mln.

Zwracamy się do Komisji Europejskiej o zaproponowanie aktów prawnych, implementujących prawo człowieka do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, zgodnie z wytycznymi [...]
przeczytać ten artykuł

15 STY 2013

Dokumentacja: "Od umowy śmieciowej do biedy na starość? Sytuacja kobiet na rynku pracy na pograniczu Polska-Niemcy-Czechy"

Dokumentacja: W dniu 15.11.2012 Międzyregionalne Rady Związkowe Łaba-Nysa oraz Viadrina przeprowadziły w Görlitz konferencję pod tytułem "Od umowy śmieciowej do biedy na starość? Sytuacja kobiet na rynku pracy na pograniczu Polska-Niemcy-Czechy". Na stronach internetowych MRZ Łaba-Nysa i MRZZ [...]
przeczytać ten artykuł

12 LIS 2012

Deklaracja z okazji Dnia Działania i Solidarności: Na rzecz europejskiego paktu socjalnego

Deklaracja z okazji Dnia Działania i Solidarności: Na rzecz europejskiego paktu socjalnego Zwiększa się rozłam w Europie. Perspektywy ekonomiczne i społeczne ludności pogarsza jednostronna polityka oszczędności. Kryzys prowadzi do niedopuszczalnych obciążeń dla pracowników. To oni przejmują ciężar kryzysu, którego nie spowodowali. Skutkuje to utratą miejsc pracy – [...]
przeczytać ten artykuł

20 GRU 2011

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego startu w Nowy Rok

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego startu w Nowy Rok Dziękujemy naszym Partnerom za udaną współpracę w 2011 roku i życzymy WSZYSTKIEGO DOBREGO w 2012 roku.
przeczytać ten artykuł

Imprezy dla hasła: MRZ


09 PAŹ 2018

Międzynarodowa konferencja „Praca przyszłości na Trójstyku Polska-Niemcy-Czechy“ i przyjęcie z okazji 25-lecia Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

Życie i praca na Trójstyku w nadchodzących latach nadal będzie się zmieniać wskutek rozwoju demograficznego i cyfryzacji. Istotne znaczenie ma stworzenie warunków dla pozytywnego i wyważonego rozwoju w celu wsparcia spójności społecznej i gospodarczej oraz wzmocnienia obszarów [...]
przeczytać ten artykuł

30 LIS 2017

Międzynarodowa konferencja: Dla prospołecznej Europy! Dobra Praca i Uczciwa Mobilność w Europie i w obszarach przygranicznych.

Po kilku latach zastoju i regresu rozwój bardziej prospołecznej Europy zyskał na znaczeniu dzięki dyskusji na temat filaru praw socjalnych dla Europy. Istotnymi celami dla związków zawodowych w Europie i na pograniczu jest spójność socjalna, Dobra Praca i uczciwa mobilność. Przed [...]
przeczytać ten artykuł

24 MAJ 2013

20 lat MRZ Łaba-Nysa

20 lat MRZ Łaba-Nysa // Zaproszenie // Konferencja

W drodze do wspólnego obszaru pracy i gospodarki 2020

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, szanowne Panie, szanowni Panowie,

zapraszamy serdecznie na konferencję MRZ Łaba – Nysa w dniach 24.05. i 25.05.2013 pod tytułem „W drodze do [...]
przeczytać ten artykuł

29 PAŹ 2012

Zaproszenie na warsztaty nt. układów zbiorowych pracy w dniu 29.10.2012 w Dreźnie

Zaproszenie na warsztaty nt. układów zbiorowych pracy w dniu 29.10.2012 w Dreźnie Międzyregionalne Rady Związkowe Łaba-Nysa i Viadrina zapraszają na dzień 29.10.2012 do Dreźnia na wewnątrzzwiązkowe warsztaty.

Ich celem jest rozpoczęcie otwartej wymiany na temat strategii, instrumentów, sukcesów i porażek w zakresie układów zbiorowych pracy i organizowania [...]
przeczytać ten artykuł