Aktualności dla hasła: mobilność


09 MAJ 2017

Pracownicy przygraniczni w Niemczech: Wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy – co teraz?

Nawet jeżeli bezpieczeństwo pracy w zakładach z reguły traktowane jest poważnie, to w 2015 r. w Saksonii miało miejsce prawie 59.000 wypadków przy pracy oraz do/z pracy podlegających zgłoszeniu. Wypadki przy pracy mogą zdarzyć się we wszystkich zawodach. W pracy przy maszynach, na [...]
przeczytać ten artykuł

27 MAR 2017

Związki zawodowe publikują informacje dla pracowników przygranicznych z Polski i Czech

Związki zawodowe na Trójstyku Dolny Śląsk-Saksonia-północne Czechy opublikowały aktualne informacje na temat prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w języku polskim, niemieckim i czeskim. Broszury te informują Krótko i Konkretnie o B jak branżowe płace minimalne, poprzez O jak [...]
przeczytać ten artykuł

18 STY 2017

Krótko+Konkretnie: Informacja o radach zakładowych w Niemczech

Pracując w Niemczech stale mogą pojawiać się pytania i problemy. Na przykład w związku z przysługującym wynagrodzeniem, czasem pracy, wymiarem urlopu, podziałem na zmiany, bezpieczeństwem i higieną pracy czy w przypadku zwolnienia.

W Niemczech w przeciwieństwie do Polski i Czech [...]
przeczytać ten artykuł

27 PAŹ 2014

Aktualne sprawy pracowników transgranicznych z Polski i Czech w Saksonii

Aktualne sprawy pracowników transgranicznych z Polski i Czech w Saksonii Około 30 uczestników ze związków zawodowych, Działu ds. Ochrony Prawnej DGB, służb zatrudnienia oraz placówek doradczych dla mobilnych pracowników dyskutowało w dniach 23/24.10.2014 w Dreźnie nad aktualnymi sprawami i problemami pracowników transgranicznych z Polski i Czech. W [...]
przeczytać ten artykuł

15 SIE 2013

Płace minimalne w Niemczech

W Niemczech nie ma ogólnokrajowej ustawowej płacy minimalnej. Są jednak stawki minimalne z układów zbiorowych pracy. Te stawki minimalne w układach zbiorowych pracy różnią się między sobą w zależności od branż i regionów.

Jeżeli jesteś delegowany do Niemiec, decydujące [...]
przeczytać ten artykuł

31 STY 2013

Do Saksonii jako pokojówka – o czym powinnyście wiedzieć!

Do Saksonii jako pokojówka – o czym powinnyście wiedzieć! Zdarza się coraz więcej przypadków oszukiwania pokojówek z Polski i Czech przy wypłacie ich zasłużonego wynagrodzenia. Narusza się przy tym obowiązujące prawo.

Wykonujesz ciężką i dobrą pracę – uważaj, żeby nie wpaść w pułapkę! [...]
przeczytać ten artykuł

21 CZE 2012

Parlament Europejski: Nowy program UE na rzecz „Społecznego postępu, innowacji i zatrudnienia“

Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego w dniu 21.06.2012 przyjęła sprawozdanie Jutty Steinruck na temat Programu na rzecz Przemian i Innowacji Społecznych. Wynegocjowane przez sprawozdawcę propozycje kompromisu oraz kilka propozycji poprawek przyjęto wyraźną [...]
przeczytać ten artykuł

06 MAR 2012

Informacje dla pracowników transgranicznych 2011/2012

Informacje dla pracowników transgranicznych 2011/2012 Zainteresowanie poszukujących pracy dojeżdżaniem do pracy na pograniczu Polski, Niemiec i Czech wzrosło od czasu zapewnienia całkowitej swobody przepływu pracowników w dniu 1 maja 2011 r.

Przy podejmowaniu pracy w sąsiednim kraju powstaje wiele pytań. Na temat wysokości [...]
przeczytać ten artykuł

05 MAR 2012

Osiem dobrych powodów zapisania się do związku

Osiem dobrych powodów zapisania się do związku Dla mobilnych pracowników ochrona ze strony związków zawodowych w kwestiach prawa pracy i praw socjalnych jest szczególnie ważna. Bez związku zawodowego mobilni pracownicy ze względu na problemy językowe, brak wiedzy o prawach i obowiązkach, obowiązujących standardach pracy i [...]
przeczytać ten artykuł

27 LIP 2011

www.crossborderworkers.eu - Informacja dla młodych pracowników migracyjnych na obszarze przygranicznym

www.crossborderworkers.eu - Informacja dla młodych pracowników migracyjnych na obszarze przygranicznym Na portalu pracowników prowadzonym przez MRZ Łaba-Nysa Młodzieży znajdziesz tu informacje o tym, jak jako młody człowiek możesz uczyć się, pracować i żyć w różnych krajach w regionie przygranicznym. Dla każdego kraju znajdziesz w swoim języku regulacje, ustawy i wskazówki o [...]
przeczytać ten artykuł

01 MAJ 2011

EURES-TriRegio

EURES-TriRegio EURES-TriRegio jest partnerstwem transgranicznym służb zatrudnienia, związków zawodowych i federacji pracodawców. Jego celem jest rozwój wspólnego rynku pracy z zachowaniem istniejących standardów pracy i standardów socjalnych danego kraju. Pod www.eures-triregio.eu [...]
przeczytać ten artykuł

Imprezy dla hasła: mobilność


30 LIS 2017

Międzynarodowa konferencja: Dla prospołecznej Europy! Dobra Praca i Uczciwa Mobilność w Europie i w obszarach przygranicznych.

Po kilku latach zastoju i regresu rozwój bardziej prospołecznej Europy zyskał na znaczeniu dzięki dyskusji na temat filaru praw socjalnych dla Europy. Istotnymi celami dla związków zawodowych w Europie i na pograniczu jest spójność socjalna, Dobra Praca i uczciwa mobilność. Przed [...]
przeczytać ten artykuł

09 LIS 2011

Dobra Praca i Uczciwa Mobilność pracowników

Dobra Praca i Uczciwa Mobilność pracowników Międzyregionalne Rady Związkowe Łaba-Nysa i Viadrina zapraszają w dniu 09.11.2011 do Beeskow na polsko-niemiecko-czeskie warsztaty „Dobra Praca i Uczciwa Mobilność pracowników“.

Zarówno w Niemczech jak i w Polsce i w Czechach formy niepewnego zatrudnienia, jak praca tymczasowa, [...]
przeczytać ten artykuł

Projekty dla hasła: mobilność


EURES-TriRegio

EURES-TriRegio Partnerstwo transgraniczne EURES-TriRegio składa się z przedstawicieli służb zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, Czech i Saksonii.

Partnerstwo było przygotowywane przez partnerów od czasu integracji Polski i Czech z Unią Europejską w [...]
przeczytać ten artykuł